Technische gegevens

 

 

 

 

 

Philips FP5  35mm filmprojector

1. Projectiesystemen alle normaal en wide-screen films, CinemaScope na normale wijzigingen.
2. Objectiefhouder schuivend ! Geschikt voor objectieven van 62,5 mm doorsnede. Grotere objectiefhouder kan worden aangebracht.
3. Geluidskop wordt afzonderlijk meegeleverd type 3837 - 3838 of van ander fabrikaat. Geluidskop voor magnetisch geluid kan gemakkelijk worden aangebracht.
4. Neigingshoek maximaal 30° naar beneden tot 15° naar boven.
5. Netspanning normaal 220 volt of 110 volt wisselstroom 50 hertz. Kon ook worden geleverd voor andere frequenties of voor gelijkstroomvoeding.
6. Aandrijving: a motor: normaal asynchrone eenfase flensmotor; voor afwijkende frequenties en gelijkspanning: motor met riemschijf, Bij gelijkspanning moet een snelheidsmeter worden ingebouwd.
b overbrenging - de verticaal geplaatste hoofdaandrijfas van het mechanisme wordt via tandwielen aangedreven. De as is 21 mm dik en maakt slechts 360 omwentelingen per minuut, waar door trillen tot een minimum wordt beperkt. Een frictiekoppeling is tussen motor en hoofdas aangebracht, zodat de tandwielen bij plotseling vastlopen van het mechanisme niet worden beschadigd.
c mechanisme: de hoofdas zorgt via schroefwielen voor de aandrijving van :
1. het Malteser-kruis
2. boven en ondertransportrol
3. trommelvlinder
7. Malteser-kruis vervaardigd van het beste staal, nouwkeurigheid 1 mikron, geplaatst in oliebad. Tamboerflenzen voorzien van gaten, waardoor het gewicht slechts 16 gram bedraagd, zodat de traagheid zeer klein is.
8. Smeersysteem Oliecirculatiesysteem met hogedruk tandwiel oliepomp. De olie wordt gezuiverd door middel van twee magnetische oliefilters. Eén daarvan is gecombineerd met het normale gaas-filter, het andere is opgehangen in de olie-leiding naar het Malteser-kruis, dat zich in een oliebad bevindt. De olie hierin circuleert steeds en wordt driemaal gefiltreerd. De achterzijde van de projector kan tegelijk met de oliespatschermen na losdraaien van twee schroeven worden verwijderd. Voor de afdichting wordt geen pakking gebruikt, zodat het voldoende is de beide schroeven aan te draaien om een oliedichte sluiting in de achterwand te verkrijgen. Controle op de oliestand is mogelijk door middel van oliestand-aanwijzers (aan de onderzijde van het mechanisme), terwijl de oliecirculatie wordt gecontroleerd door een venstertje aan de bovenzijde van het mechanisme.
9. Koeling Automatische koeling door middel van de vlinder en de mogelijkheid geforceerde luchtkoeling toe te passen.
a koeling door vlinder: de vlinder is voorzien van ventilatorbladen, waardoor een luchtcirculatie ontstaat langs het filmvenster.
b Iuchtkoeling: wanneer met H I lamp wordt gewerkt is het wenselijk ook luchtkoeling door middel van luchtcompressor toe te passen. De koellucht wordt van de objectiefzijde schuin van boven tegen de film geblazen.
10. Beveiliging de projector heeft de volgende beveiligingsinrichtingen:
a lusautomaat (alleen op bestelling)
b toerentalautomaat in de trommelvlinder
c doofkamer
d afbrandschakelaar
11. Filmtrommels a naar keuze tot 900 m filmspoelen; ook leverbaar tot maximaal 1800 m filmspoelen. Assen lopen in kogellagers. Vensters van Davy gaas.
b Boventrommel: met frictiekoppeling. De trommel kan met behulp van wiggen tussen trommelarm en voorstuk gemonteerd, 10° of 20° achterover worden geplaatst, waardoor de projector dicht bij de voorwand van de cabine kan worden opgesteld. De 900 m boventrommels zijn voorzien van een Iooptijdschaal
c Ondertrommel: frictiekoppelling. Aandrijving loopt op kogellagers.
12. Filmvensterhuis a de deur van het filmvensterhuis vormt één geheel met de objectiefhouder. Door een druk op een knop schuift deze combinatie langs twee geleidestangen naar voren;
b de instelling van de aandruk-scheentjes geschied met behulp van één knop. De aandrukveer zorgt ervoor, dat de scheendruk over de gehele lengte gelijk is;
c de lengte van de filmbaan en de scheentjes is zodanig, dat steeds een geheel aantal filmbeeldjes binnen het filmvensterhuis staat. Een eventuele las wordt dus met de geringste snelheid het film-vensterhuis in- of uitgetrokken, waardoor de kans op stuktrekken der las gering is;
d cadreren der film met behulp van een knop aan voorzijde der projector, die zowel van links als rechts is te bedienen. Neutrale stand aangegeven door rode stip" Het cadreermechanisme werkt als aangegeven in 3.4. Bij het cadreren wordt de grootte van de onder- en bovenlus automatisch constant gehouden en de vlinderstand gecorrigeerd.
e Stalen filmbaan, die gemakkelijk kan worden uitgenomen. Voor het draaien van onder andere nieuwe films kunnen op eenvoudige wijze met fluweel beklede sleetjes worden ingezet.
f Scheentjes van Novotex , zonder gereedschap uitwisselbaar.
13. Vlinder achtervlinder van het trommeltype met ventilatieschoepen en automatisch werkende lichtafsluitkleppen.
14. Luscorrectie automatisch bij cadreren, verder geen corectie mogelijk.
15. Overnemen electro- magnetisch systeem.
16. zuil normale zuil met wip; hoogte optische as 1190 mm. "Luxe" zuil met wip; hoogte optische as instelbaar tussen 1190 mm en 1370 mm. Tafel draaibaar om verticale as. Beide zuilen hebben aan de voor- en achterzijde afdekplaten, die kunnen worden verwijderd. In de zuil zijn aansluitklemmen voor electrische leidingen aangebracht.
17. Gewichten voorstuk zonder trommels ca." 53 kg; zuil normaal: ca. 74 kg; zuil luxe : ca. 98 kg. filmtrommels 900 m boven ca. 15 kg; filmtrommels 900 m onder ca. 16 kg
18. byzonderheden kan van waterkoeling worden voorzien

  19. Olie-smering

   20. Luchtkoeling

   21. Afmetingen

   21. binnenwerk

    22. Lichtgeluidskop
           type 3837

geluidskop
Deze geluidskop, die op vrijwel iedere projector kan worden aangebracht, is leverbaar voor vóór- en achterprojectie, linkse en rechtse projectoren en dat alles voor montage achter of vóór het mechanisme. Ook is het apparaat door het vervangen van enkele onderdelen geschikt te maken voor dubbel geluidsspoor. Een normale geluidsstrook is 2,68 mm breed met een geluidsspoor van 1,93 mm. Bij het dubbele geluidsspoor levert de geluidsstrook twee sporen, elk van 0,89 mm breedte met een tussenruimte van 0,15 mm. Beide sporen moeten dan afzonderlijk worden afgetast. Een venster maakt observatie van de licht spleet en het geluidsspoor mogelijk. Met behulp van de kleinere knop rechts (met kruis) kan de geleiderol, die de film langs de roterende filmbaan voert, iets in horizontale richting worden versteld, zodat de film en de lichtspleet de juiste stand ten opzichte van elkaar krijgen. De roterende filmbaan is voorzien van een vliegwiel, waardoor een constante snelheid wordt gewaarborgd. De aanlooptijd is zeer gering, namelijk slechts circa 3 sec.
De film loopt niet strak van de filmbaan naar de onderste transportrol, doch met een kleine boog. De schokken van de tanden van de transportrol worden hierdoor opgevangen. In figuur 9 - 21 is de lichtstralenloop van de lichtgeluidskop aangegeven. Van het belichtingslampje (a) worden ze door een condensor (b) geconcentreerd op een glasstaafje (c). Dit glasstaafje geleidt het licht door de filmbaan (d) naar de film. Dit is mogelijk dank zij de totale reflectie van de wand van het staafje. Hierdoor wordt het licht als een volkomen diffuse lichtvlek op de geluidsstrook geconcentreerd.
Het sterk verlichte geluidsspoor wordt nu door een makro-objectief (e) 13,5 maal vergroot via de spiegel (f) geprojecteerd op een wit scherm, waarin een opening van 0,27 bij 27 mm is aangebracht (dit komt dus overeen met een onvergrote lichtspleetopening van 0,022 mm). Direct achter de lichtspleet is een condensor (g) aangebracht, die het door de spleet doorgelaten licht concentreert op de fotocel (h). Bij een dubbel geluidsspoor blijft de lichtstralenloop gelijk tot en met het scherm, waarin de lichtspleet is gemaakt. In plaats van de condensor (g) volgen hierop nu twee lenzen (k), die de doorgelaten lichtspleet in tweeën splitsen. Iedere bundel valt nu op een aparte fotocel (zie fig. 9-22). Door de geleiderollen worden de schokken van de film in de onderste filmlus opgevangen. De filmbaan wordt aangedreven door de film zelf. Gewicht circa 27,5 kg. Het belichtingslampje is zodanig geconstrueerd, dat het zeer snel kan worden verwisseld, waarbij dan het nieuwe lampje automatisch in de juiste stand wordt gefixeerd.